Fra 2018 bliver alle akuthjælpere undervist i brugen af visse typer medicin.

Medicin må IKKE bruges af akuthjælpere uden forudgående undervisning og underskrift på erklæring jvf. nedenstående.

Det drejer sig om:
1.: Epipen – (adrenalin autoinjektor)
2.: Hypo-Fit
3.: Hjertemagnyl

I den forbindelse skal alle akuthjælpere skrive under på, at de har fået undervisning i brugen af disse, samt at de er blevet bekendt med, og har fået udleveret samtlige (ovenstående) instrukser.

OBS!!! Inden længe vil de små poser med 2 x hjertemagnyl à 150mg pr. stk., blive udskiftet med 4 x hjertemagnyl à 75mg pr. stk. Dette skyldes, at størrelsen 75mg er filmovertrukne, og derfor har større holdbarhed.