Fra 2018 bliver alle akuthjælpere undervist i brugen af visse typer medicin.

Medicin må IKKE bruges af akuthjælpere uden forudgående undervisning og underskrift på erklæring jvf. nedenstående.

Det drejer sig om:
1.: Epipen – (adrenalin autoinjektor)
2.: Hypo-Fit
3.: Hjertemagnyl

I den forbindelse skal alle akuthjælpere skrive under på, at de har fået undervisning i brugen af disse, samt at de er blevet bekendt med, og har fået udleveret samtlige (ovenstående) instrukser.