Telefonabonnementer

LHF kan tilbyde Vores akuthjælpere mobil og/eller data abonnementer til yderst favorable priser via Langeland Kommunes SKI-aftale.

Indbetalinger: Når du betaler telefon og abonnement til LHF via netbank, så HUSK at skrive dit mobiltelefonnummer eller fakturanummer i feltet ”Meddelelse/Tekst til beløbsmodtager”.

Vi sender telefonregninger ud hvert kvartal.

Det er vigtigt, at du overholder betalingsfristerne, da foreningen ikke har mulighed for at finansiere udeståender.

OBS!

Langeland Kommune har indgået ny SKI-aftale med TDC.
Aftalen har været i udbud og TDC har igen vundet udbuddet.
Aftalen løber i 3 år frem til efteråret 2021.
Aftalen vil træde i kraft den 13/11-2018, og det betyder, at alle skal genstarte deres udstyr den 13/11-2018 efter kl. 7.00 om morgenen.

Dette har desværre resulteret i prisstigninger for alle abonnenter.

Det betyder, at alle akuthjælpere, som har abonnement hos LHF, vil opleve prisstigninger.

Nye priser kan ses HER

Kontakt os, såfremt I har lyst til at skifte abonnement.