Ifølge vores vedtægter skal den årlige generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april.

Næste generalforsamling:

LHF har afholdt ordinær generalforsamling den 26. april 2017.
Støtteforeningen har afholdt generalforsamling samme dato.

Referater, formandsberetning samt regnskab kan læses på forsiden

Referater fra generalforsamlinger og nogle af formandsberetningerne kan ses herunder.