Generalforsamlinger den 27. Marts 2019

Langelands Hjertestarterforening afholder ordinær generalforsamling den 27. marts 2019 – kl. 19.00: Dagsorden
Støtteforeningen afholder ligeledes deres generalforsamling den 27. marts 2019 – kl. 18.00: Dagsorden

Referat følger

Sommerfest – Sæt kryds i kalenderen den 6. juli 2019. Invitation følger senere.


Supplerende kursus

Tilmelding til opfølgende kurser: Se under “Akuthjælpere” og “Kurser”.

Så snart vi har samlet sammen til et hold, vil der blive afholdt 12 timers kursus for nye akuthjælpere.

Opslagstavlen