Manual til Android og iOS (iPhone)

Når du skal installere Akutudkald app`en fra FirstAED første gang, har du mulighed for at se, hvordan du gør det i Vores manualer. Du har ligeledes mulighed for at se, hvordan app`en fungerer ved et udkald:

Manual iOS

Manual Android

Bemærk: Billederne i manualerne kan være lidt forskellige alt efter, hvilken telefon du har.