2006

Forløberen for Langelands Hjertestarterforening startede i Skrøbelev i sommeren 2006.

I Juni måned var der nabofest i Skrøbelev på Langeland. Her kom Svend Sørensen, sammen med sin kone Bodil, i snak med Henrik Schakow, der daglig arbejder som Falck-redder i Rudkøbing. De snakkede om førstehjælp og hjertestart, bl.a. fordi Svend og Bodil netop havde afsluttet et førstehjælpskursus, som havde sat tanker i gang hos ægteparret om muligheden for en Hjertestarter i lokalsamfundet.

Samtalen mellem de tre udviklede sig og blev vendt til, hvad man konkret kunne gøre for at få sat en hjertestarter op i Skrøbelev, hvor de alle boede.

Ideerne fløj gennem luften, tingene udviklede sig, og resten af aftenen blev brugt til at vende og dreje emnet med de nysgerrige naboer, der spændt havde lyttet til snakken om hjertestartere.

2007

Sommeren gik, men samtalen om hjertestarteren til Skrøbelev blev ikke glemt. Mindre end 1 år efter, nemlig den 22. maj 2007, blev den første hjertestarter sat op på muren på Henriks gård i Skrøbelev.  Kort forinden var den første Hjertestarterforening på Langeland blevet stiftet.

Navnet var Skrøbelev Hjertestarterforening med Henrik Schakow som formand. I Røde Kors bladet kunne man senere læse om de ”to mænd (Svend og Henrik), der fik skrabet over 20.000 kroner sammen til en hjertestarter til deres landsby på Langeland”. Budskabet spredte sig som ringe i vandet.

Da lokalpressen også begyndte at skrive om hjertestarteren, der var betalt af byens borgere, fik Henrik flere opringninger fra andre byer på Langeland, som ville vide, hvordan de kunne få en hjertestarter i deres landsby.

I Spodsbjerg var en gruppe initiativrige borgere tidligt ude. Ved årsskiftet 2007/2008 havde de stablet en Hjertestarterforening på benene efter Skrøbelev-modellen med Flemming Lunde Sørensen som formand. De var allerede godt på vej med 2 hjertestartere på hånden og en 3. i bestilling.

Og en dag, i Flemmings køkken, hvor Henrik Schakow og Flemming Sørensen sidder og går tingene igennem samt drøfter perspektiverne i den hjertestarter-bølge, der er ved at rejse sig på Langeland  – indser de behovet for en støtteforening og får ideen til at stifte Langelands Hjertestarterforening, som skulle kunne udbrede kendskabet til hjertestartere på Langeland, hjælpe med at stifte lokale foreninger, søge fonde og indhente tilbud på hjertestartere.

– En idé der skal vise sig at være både god og bæredygtig!

Ved slutningen af 2007 var der installeret 7 Hjertestartere på Langeland, og mere end 50 personer var blevet trænet i førstehjælp.

2008

Henrik og Flemming hvilede ikke laurbærrene, de tog fat og realiserede deres ide!

Den 25. marts blev Langelands Hjertestarterforening stiftet. Til bestyrelse blev valgt:

 • Henrik Schakow, Skrøbelev – Formand
 • Vibeke von Westphal Svejstrup, Rudkøbing – Næstformand
 • Flemming Lunde Sørensen, Spodsbjerg – Kasserer
 • Gro Kjær, Hennetved – Bestyrelsesmedlem
 • Torben Tørnqvist – Bestyrelsesmedlem
 • Udenfor bestyrelsen: Advokat Torben Svejstrup – Juridisk vejleder

Foreningen holdt kort efter, den 22. april 2008, sin første ordinære generalforsamling, i Borgerhuset i Rudkøbing med åben invitation til alle med interesse i anskaffelse af hjertestartere.

Generalforsamlingen var vel besøgt.

Flemming Sørensen påtager sig koordinationen af førstehjælpskurserne, som viser sig at være et kæmpe tilløbsstykke.

I løbet af 2008 stiftes der mange foreninger og der opsættes mange hjertestartere, men præcis hvor mange er desværre gået tabt i historien.

2009

Den 16.marts 2009 holdt Langelands Hjertestarterforening den årlige generalforsamling

Til bestyrelsen blev valgt:

 • Henrik Schakow, Skrøbelev – Formand
 • Jørgen Gudmand Larsen, Snøde Hesselbjerg – Næstformand
 • Flemming Lunde Sørensen, Spodsbjerg – Kasserer
 • Bruno Hansen, Tullebølle – Bestyrelsesmedlem
 • Lars Nørager Larsen, Humble – Bestyrelsesmedlem

Den 18.maj 2009 laves der aftale med Rigspolitiet v/ Politikommissær Steen Herlev ved IT&Tele 112 sekretariatet, om at Langelands, på det tidspunkt 44 tilgængelige Hjertestartere, som de første privatejede hjertestartere i landet, optages i Rigspolitiets Synonym database.

Dette betyder, at Alarm Centralen 112 automatisk oplyser om nærmeste hjertestarter og førstehjælper ved nødopkald fra Langeland med indikation af hjertestop.

I november 2009 indgår foreningen aftale med OUH Odense Universitetshospital om aflæsning og efterfølgende analyse af hjertestarteres data. Det medfører instruks til Ambulancecentralen om, at en brugt hjertestarter på Langeland altid skal følge patienten til OUH i Svendborg eller OUH Odense, som derefter vil følge lokal instruks om aflæsning af data inden hjertestarteren returneres til Langeland.

Analyse af de indsamlede data forestås af Ledende overlæge; Mogens Lytken Larsen og Overlæge; Finn Lund Henriksen samt overlæge Aksel Brandes på OUH Odense Hjertemedicinsk afdeling B2.

Ved årets udgang var der 29 lokale hjertestarterforeninger på Langeland. Antallet af hjertestartere var nået op på 80, og det samlede antal uddannede førstehjælpere havde rundet 800 siden starten i 2007.

2640 husstande/virksomheder oa.  på Langeland var tilknyttet en af de lokale Hjertestarterforeninger, svarende til mere end 20% af Øen postadresser, og rundt regnet 5000 personer.

2010

Den 8. februar holdt Langelands Hjertestarterforening den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen fra det foregående år blev genvalgt:

 • Henrik Schakow, Skrøbelev – Formand
 • Jørgen Gudmand Larsen, Snøde Hesselbjerg – Næstformand
 • Flemming Lunde Sørensen, Spodsbjerg – Kasserer
 • Bruno Hansen, Tullebølle – Bestyrelsesmedlem
 • Lars Nørager Larsen, Humble – Bestyrelsesmedlem

I august måned 2010 var antallet af hjertestartere på Langeland:  81  og der var uddannet op imod 900 førstehjælpere under Flemming Sørensens koordination.

2011

Langeland går nu forrest og de frivillige akuthjælpere bliver kaldt med en ny teknologi
udviklet af firstAED. Langeland bliver testområde for FirstAED appen.
Akuthjælperne når nu frem flere minutter før ambulancen.

2012 – 2014

Akuthjælpernes responstider er halveret. Der er nu 95 hjertestartere fordelt overalt på Langeland
De står alle i aflåste skabe, hvor akuthjælperne kender koden. Ved 1-1-2 kald bliver nærmeste skab automatisk åbnet.

Langelands Hjertestarterforening bliver nomineret til Årets Initiativ pris.

I 2014 udvider Region Syddanmark det langelandske eventyr til flere ordninger i regionen. Resultaterne fra Langeland er nu blevet blåstemplet.

 

2015 – 2016

2015 blev året, hvor Langelands Hjertestarterforening blev nomineret og vandt prisen hele 2 gange.
Årets Folkehjælper fra Dansk Folkehjælp og Region Syddanmarks Frivillighedspris 2015.
I 2015 fik hjertestarterforeningen nye skabe til hjertestarterne med både varme, aircondition og blå blink, så de kan ses i mørke.

I 2016 fik alle akuthjælperne nye veste og jakker, så de kunne identificere sig, når de rykkede ud.

Det man gør på Langeland udbredes ud over Danmarks grænser til Tyskland, men også som et projekt i Helsinki.

 

2017 – 2021

Gennem årene er Langelands Hjertestarterforening ofte nænt i pressen med succeshistorier, hvor der hvert år reddes liv.

I 2020 vælger Region Syddanmark og Region Sjælland at afbryde Projekt Danmark Redder Liv, til fordel for et andet system, der kører i
Region Hovedstaden og dette til trods for de meget flotte resultater, som projektet skabte.
Heldigvis fik man lov til at beholde akutområderne, som det nye system ikke kunne håndtere, og derfor kan Langelands
Hjertestarterforening sammen med alle de andre akuthjælper områder fortsætte det flotte arbejde med de meget fine resultater.

I 2020 modtager foreningens formand Henrik Schakow Langeland Kommunes Frivilligheds Pris.

Akuthjælperne har gjort et flot stykke arbejde til trods for COVID19.Man iværksatte hurtigt brug af mundbind til akuthjælperne,
som kunne hentes i alle medicinskabe.

I 2021 fortsætter det flotte arbejde med at redde liv.

 

 

2022 – 2023 

I marts 2022 indkøbte Langelands Hjertestarterforening (LHF) to nye akuthjælperbiler med støtte fra Langeland Kommune Fynske Bank og Støtteforeningen for Langelands Hjertestartere. Bilerne kommer til at være placeret i hver sin ende af øen, så en vil befinde sig ved Lohals og den anden vil være ved Bagenkop. En udvalgt skare af akuthjælpere var på specielt køreteknisk kursus i udrykning, og nu ventede vi blot på en udrykningstilladelse fra Færdselsstyrelsen. Det endte med at blive et langt sejt træk, og efter et helt år, hvor bilerne har stået stille samt 3 afslag har transportminister Thomas Danielsen erkendt problemstillingen. Mon ikke at bilerne kommer ud og køre i 2023? Vi tror på det, og fortsætter det gode arbejde.