Hjertestartere

Vedligeholdelse af Hjertestartere og tilbehør

Vi har 3 forskellige typer! De benævnes henholdsvis:

1. Lifepak1000
2. Lifepak CR2
3. Bexen Cardio – Reanibex 100

 

Hjertestarterne, uanset mærke, skal jævnligt kontrolleres for strøm og funktionalitet.
De foreninger og firmaer, der ejer en hjertestarter og som er medlem af LHF, får via medlemskab efterset deres hjertestarter 4 gange om året.
Ligesom der er det samme faste eftersyn på de hjertestartere, der er ejet af LHF.

OBS!!! Det er p.t. yderst vanskeligt, at få nye elektroder og batterier, da producenterne ikke kan levere.
Ambulance Syd har derfor samme udfordring, så hvis jeres AED har været i brug ved hjertestop, skal man forvente,
at der bliver sat de bedst opnåelige elektroder/batteri i ved returnering.

 

Bexen

Elektroder

Til alle hjertestartere hører der to sæt elektroder. I Rudkøbing: På Ørsted Skolen, Lægehuset Engdraget 7B og Sundhedshuset, Havnegade 118, 1. er der dog 3 sæt, da disse hjertestartere er udstyret med børne-elektroder.

Alle elektroder kan kun kan bruges én gang. Det betyder, at hver gang en hjertestarter har været i brug, skal der skiftes til nye elektroder. Selvom elektroderne ikke bruges, holder de ikke evigt!

Udløbsdato kan læses på den udvendige del af elektrodepakningen. Det skal gøres og udløbsdatoen skal noteres på en måde, så det huskes når tiden er inde.

Nye elektroder bestilles gennem Henrik Schakow, formand for Langelands Hjertestarterforening – tlf. 2991 4445

Batterier

Batterierne I Lifepak1000 og CR2 holder op til 4-år og skal ikke nødvendigvis udskiftes, selvom hjertestarteren har været i brug. Det kommer an på, hvor meget rest-strøm der er tilbage, hvilket fremgår af ”måle-metret”, når man trykker på test-knappen.

Denne viser enten 100 % -75 % -50 % -25 % rest strøm. Udskiftning bør ske ved 50 %.

Eftersyn

Der bør med jævne mellemrum foretages følgende:

  • Kontrol af parathedsdisplayet for at bestemme batteriets opladnings niveau samt at OK-symbolet er synligt. Dette skal gøres jævnligt og mindst én gang om måneden.
  • Kontrol af udløbsdatoen på elektrode-pakken.
  • Kontrol af andre nødforsyninger, der kan være opbevaret sammen med defibrillatoren/hjertestarteren.

Handling

Hvis OK-symbolet ikke er synligt, skal defibrillatoren efterses af en kvalificeret servicemedarbejder.

Er batteriets opladningsniveau lav, skal det udskiftes hurtigst muligt.

Hvis udløbsdatoen for elektroderne nærmer sig, skal de udskiftes til nye.

I alle tilfælde kontaktes Langelands Hjertestarterforening for assistance.

Der bør indføres en logbog for alle hjertestartere. Det vil sige en oversigt, der viser, hvornår hjertestarteren senest er tilset og kontrolleret, hjertestarterens tilstand og hvem der har gennemført eftersynet.