Telefonabonnementer

LHF kan tilbyde alle vores akuthjælpere mobil og/eller data abonnementer til yderst favorable priser. Når du har dit nummer via LHF, så bliver det et erhvervsnummer. Dvs. at LHF “ejer” dit nummer, og det betyder, at du ikke selv kan opsige nummeret eller flytte det til en anden udbyder uden en underskrift fra LHF. Husk derfor altid at tage kontakt til LHF, hvis du har et abonnement, som du ønsker at flytte så du ikke mister dit nummer.

LHF har i efteråret 2022 lavet en ny aftale med TDC, som løber til og med 2025. Denne aftale indebærer en bindingsperiode.
Vi har derfor skrevet rundt til alle vores abonnenter i LHF, og givet dem mulighed for at flytte deres nummer inden vi indgik aftalen.
De som har ønsket at blive, kan derfor ikke få flyttet deres nummer før til januar 2024. Husk at tage kontakt til LHF, hvis I ønsker at flytte til den tid.

Indbetalinger: Når du betaler telefon og abonnement til LHF via netbank, så HUSK at skrive dit mobiltelefonnummer eller fakturanummer i feltet ”Meddelelse/Tekst til beløbsmodtager”.

Vi sender telefonregninger ud hvert kvartal. Vi afregner et kvartal forud og et evt. forbrug et kvartal bagud.

Det er vigtigt, at du overholder betalingsfristerne, da foreningen ikke har mulighed for at finansiere udeståender.

OBS!

Langeland Kommune har indgået ny SKI-aftale med TDC.
Aftalen har været i udbud og TDC har igen vundet udbuddet.
Aftalen løber i 3 år frem til efteråret 2021.
Aftalen vil træde i kraft den 13/11-2018, og det betyder, at alle skal genstarte deres udstyr den 13/11-2018 efter kl. 7.00 om morgenen.

Dette har desværre resulteret i prisstigninger for alle abonnenter.

Det betyder, at alle akuthjælpere, som har abonnement hos LHF, vil opleve prisstigninger.

Nye priser kan ses HER

Kontakt os, såfremt I har lyst til at skifte abonnement.