G/F Hou Plantage Vest
Tranekær Hjertestarterforening
Rifbjerg Hjertestarterforening
Spodsbjerg Hjertestarterforening
Longelse/Fuglsbølle Hjertestarterforening
Skrøbelev/Torpe Hjertestarterforening
Siø Hjertestarterforening
Støtteforeningen for Hjemmeværnskompagniet Langeland
Lindelse Hjertestarterforening

Humble Hjertestarterforening
G/F Hesselbjerg Nord
Ristinge Hjertestarterforening
Tryggelev Hjertestarterforening
FÆLLESSKAB Bukkemose Strand
G/F Fredmosen
G/F Vildrosevej
Bagenkop/Søndenbro Hjertestarterforening