Hjertestartere

Vedligeholdelse af Hjertestartere og tilbehør

Alle hjertestartere i Langelands Hjertestarterforening er af mærket ”MEDTRONIC.

Vi har 5 forskellige typer! De benævnes henholdsvis;

  1. Lifepak 500
  2. Lifepak1000
  3. Lifepak CRplus
  4. Lifepak CR2 (seneste nye)
  5. Nihon Kohden (opsat udenfor Langeland)

Hjertestarterne, uanset mærke, skal jævnligt kontrolleres for strøm og funktionalitet, dog mindst én gang om måneden.

Særligt vedr. Hjertestartere af mærket Lifepak CRplus:

Den 22 april 2013 har LHF modtaget en “Sikkerhedsmeddelelse” fra producenten med information om Potentielle sikkerheds-problemer med nævnte Hjertestartere.

Lokalforeninger og private ejere skal være opmærksomme på, at der kan ske afladning af det interne batteri – tidligere end forventet.

Dette skærper behovet for ekstra kontrol og eftersyn af CRplus.

Følgende hjertestartere kan købes ved henvendelse til Langelands Hjertestarterforening: Tlf.: 2991 4445

 

Elektroder

Til alle hjertestartere hører der to sæt elektroder. I Rudkøbing: På Ørsted Skolen, Lægehuset Engdraget 7B og Sundhedshuset, Havnegade 118, 1. er der dog 3 sæt, da disse hjertestartere er udstyret med børne-elektroder.

Alle elektroder kan kun kan bruges én gang. Det betyder, at hver gang en hjertestarter har været i brug, skal der skiftes til nye elektroder. Selvom elektroderne ikke bruges, holder de ikke evigt!

Udløbsdato kan læses på den udvendige del af elektrodepakningen. Det skal gøres og udløbsdatoen skal noteres på en måde, så det huskes når tiden er inde.

Nye elektroder bestilles gennem Henrik Schakow, formand for Langelands Hjertestarterforening.

Batterier

I ”CR+ starterne” holder batterierne i ca. 2 år, men de skal altid skiftes, hvis hjertestarteren har været i brug.

Batterierne I ”Lifepak1000 starterne” holder derimod op til 4-år og skal ikke nødvendigvis udskiftes, selvom hjertestarteren har været i brug. Det kommer an på, hvor meget rest-strøm der er tilbage, hvilket fremgår af ”måle-metret”, når man trykker på test-knappen.

Denne viser enten 100 % -75 % -50 % -25 % rest strøm. Udskiftning bør ske ved 50 %.

Eftersyn

Der bør med jævne mellemrum foretages følgende:

  • Kontrol af parathedsdisplayet for at bestemme batteriets opladningsniveau samt at OK-symbolet er synligt. Dette skal gøres jævnligt og mindst én gang om måneden.
  • Kontrol af udløbsdatoen på elektrode-pakken.
  • Kontrol af andre nødforsyninger, der kan være opbevaret sammen med defibrillatoren/hjertestarteren.

Handling

Hvis OK-symbolet ikke er synligt, skal defibrillatoren efterses af en kvalificeret servicemedarbejder.

Er batteriets opladningsniveau lav, skal det udskiftes hurtigst muligt.

Hvis udløbsdatoen for elektroderne nærmer sig, skal de udskiftes til nye.

I alle tilfælde kontaktes Langelands Hjertestarterforening for assistance.

Der bør indføres en logbog for alle hjertestartere. Det vil sige en oversigt, der viser, hvornår hjertestarteren senest er tilset og kontrolleret, hjertestarterens tilstand og hvem der har gennemført eftersynet.

Årlige omkostninger

Til vedligeholdelse af hjertestarterne; udskiftning af elektroder, batterier og andet vedligehold skal der efter et par år påregnes ca. 1.395,00 kr. pr. år pr. hjertestarter.

Detaljerede betjeningsvejledninger